Pronajato, byt Rázusova, Brno

pronajato
Rázusova 381/62, Brno