Dědictví

Dědické řízení bývá většinou provázené negativními emocemi spojenými se ztrátou blízké osoby. Naladění dědiců bývá spíš pochmurné, a proto by mělo být hlavním cílem všech stran mít ho co nejrychleji za sebou. S tím, že se dořeší, až bude klidněji. Některé věci je však lepší řešit přímo během dědického řízení – ušetříte si tak komplikace do budoucna.

Jednou z nich je rozdělení nemovitého majetku. Notář standardně navrhuje, že se nemovitosti rozdělí podle podílů jednotlivých účastníků, a vy tak například získáte 1/8 domu, 1/8 pole a 1/8 chaty. Stanete se tedy všichni spoluvlastníky a to do budoucna značně komplikuje nakládání s majetkem – ať už jeho prodej či pronájem, ale třeba také rekonstrukci. Na každém kroku se totiž musí shodnout všichni spoluvlastníci, musí ho společně realizovat a případně i zaplatit. A dosáhnout shody bývá obtížné.

Řešením je rozdělit majetek během řízení tak, aby každá nemovitost patřila někomu. Jak to ale udělat „spravedlivě“ tak, aby každý dostal z děděných nemovitostí podíl, na který má nárok? Právě v tom pomůže dobrý realitní makléř. U každé nemovitosti stanoví její reálnou tržní hodnotu (což použijete zároveň jako podklad pro notáře, který po vás bude ocenění majetku také chtít).

Podle stanovených hodnot se pak spočítají jednotlivé podíly a díky tomu víte, komu kolik náleží. Rozdělíte jednotlivé nemovitosti a případné nerealizované podíly si mezi sebou vyrovnáte finančně. Notář toto rozdělení sdělí i katastru nemovitostí a ten jej zapíše tak, jak jste se dohodli. Do budoucna vám odpadnou potíže způsobené spoluvlastnictví a zároveň všichni spravedlivě obdrží svůj podíl.

Dobrý realitní makléř vám může také poradit, které nemovitosti je lepší prodat a které naopak neprodávat, ale třeba pronajmout. Díky tomu, že zná prodejní ceny i výše pronájmů pro danou oblast, může vám poskytnout kvalifikovanou radu, případně pro vás prodej či pronájem následně i realizovat. Vy tak nemáte žádné starosti.

Chcete-li vyhotovit odhad tržní ceny nemovitostí pro dědické řízení, ozvěte se nám na jsme@domamakleri.cz.

Odhad tržní ceny nemovitosti děláme pro své klienty ZDARMA.