Případové studie

Zadání majitele znělo jasně – nastavit prodejní cenu a prodat 7 stavebních pozemků v obci Kratochvilka, necelých 25 minut jízdy od Brna. Prodávat stavební pozemek vyžaduje hodně příprav. Před zahájením prodeje je potřeba získat hodně informací. Dobrý makléř si ale všechno zjistí, a prodej tak může proběhnout hladce.

Co lze postavit

Jako první jsem si nastudoval územní plán obce Kratochvilka. To mi dalo první náhled na to, jaké stavby se na pozemku dají stavět. Druhá moje cesta vedla na stavební úřad. Probral jsem s příslušnými úředníky jejich pohled na věc – stavební úřad totiž bude povolovat budoucí stavby. Díky tomu jsem mohl budoucím majitelům říct, jaké druhy domů by stavební úřad rád na pozemcích viděl a tedy zhruba kudy by se jejich návrhy měli ubírat.

Komunikace

K pozemkům povede silnice. Otázka je, kdo ji postaví, komu bude patřit, z jakého bude materiálu. Část otázek mi zodpověděl prodávající – vím tedy, kdo bude silnici stavět a z čeho bude. Vím také, že má dohodu s obcí, že jakmile bude silnice hotová, předá ji prodávající obci. Budoucí majitelé pozemku tak budou mít přístup přímo z obecní cesty.

Věcné břemeno cesty

Domluvil jsem se s prodávajícím na zřízení věcného břemene cesty pro jednotlivé prodávané pozemky. Velmi pravděpodobně budou kupující financovat své koupě hypotékou a banka bude požadovat zajištění přístupu na pozemek (a to lze do doby, než bude obecní, udělat pouze zřízením věcného břemene).

Sítě

Chci kupujícím předat všechny informace. Proto jsem si od prodávajícího vyžádal veškeré informace a geometrický plán se zakreslením veškerých sítí. Zároveň jsem s ním probral, kdo bude budovat jaké přípojky, kdo zaplatí připojení elektřiny a podobně. Zjistil jsem i postup prací na obecní kanalizaci, který jsem po celou dobu sledoval, abych mohl mít pro kupující vždy aktuální informace.

Další dokumenty

Pro kupující jsem si nachystal i další dokumenty vztahující se k pozemkům – měření radonu, inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení, všechna stavební povolení k sítím i komunikaci, územní rozhodnutí i geometrický plán s vyznačením vrstevnic. Všechny tyto dokumenty budou potřebovat pro své budoucí stavby. A třeba takové vrstevnice se jim hodí už v době, kdy plánují s architektem podobu jejich domu.

Harmonogram prací

Poslední informace, kterou jsem potřeboval, je harmonogram. Co se kdy bude stavět, kdy bude co hotové a jak se budou jednotlivé části kolaudovat. To vše mi umožní dát odpověď budoucím kupujícím na otázku, kdy mohou začít stavět.

Bohužel pandemická situace nakonec celý projekt mírně opozdila. O každé změně termínu jsem ale věděl, a mohl jsem tak vždy kupujícím poskytnout veškeré aktuální informace. A to nejen během prohlídek, ale i v době, kdy už měli podepsané kupní smlouvy a čekalo se na předání pozemků.

Závěr

Dobrá příprava prodeje je za mě polovina úspěchu. A u pozemků to platí dvojnásob. Je tam spousta informací, které chce kupující vědět. Je také hodně věcí, na které je dobré kupujícího předem upozornit, protože je většinou neví (například jak dlouho co trvá, kde je třeba o co zažádat, případně na jakém úřadě si ověřit obdržené informace).

Rád budu k dispozici i pro vás.